Arbetar vi tillsammans eller bara samtidigt?

Ja, hur vet vi det? Samspel är klurigt att mäta. Men den som någon gång lyssnat på en musikgrupp vet att det hörs om samspelet fungerar väl – antingen svänger det eller inte. Eller om du sett på fotboll, samspelet syns – antingen skapas det effektiva ytor eller inte. Svänget i orkestern och effektiviteten i laget sitter i mellanrummet. För att skapa effektiva mellanrum behövs tydliga gränser – en tydlig struktur. Min profession är att synliggöra balansen mellan den hårda strukturen och det fria utrymmet där samspelet äger rum. Jag belyser mellanrummet där själva resultatet tar form, inte bara i orkestrar och fotbollslag utan i varenda organisation! Jag levererar allt ifrån 1-timmes föreläsnings-shower till heldagars workshops.

I mellanrummet - där det nya tar form

Total harmoni är för tråkmånsar. Det behövs lite disharmoni för att färga samklangen och driva musiken framåt. Samma princip gäller sväng. Svänget sitter inte på taktslagen, det sitter i mellanrummet.

Mellanrummet behövs i alla organisationer. Vi behöver utrymme för samspel, glädje, improvisation, lärande, kreativitet, ja allt det där som är i rörelse – allt det där som inte fullt kan kontrolleras eller mätas.

Självklart behöver vi även en tydlig struktur – en fast och stadig form att förhålla oss till. Det handlar om balansen. En god balans mellan den strikta formen och det fria mellanrummet öppnar upp för ett gott samspel – arbetar vi tillsammans eller bara samtidigt? Om du någon gång tittat på knattefotboll så vet du skillnaden. Det blir lätt lite grötigt när alla jagar bollen samtidigt.  

Tydliga gränser skapar tydliga mellanrum. När vi blir förtrogna med gränserna får vi trygghet att ta initiativ och improvisera lite mera. Strukturen hjälper oss att hitta hem igen. Ju tydligare formen är desto större frihet att ta ut svängarna. Tydliga gränser skapar ”blåzoner” som öppnar upp för glädje och kreativitet. Otydliga gränser skapar bara gråzoner.

Framgångsfaktorn är tveklöst både och – när vi skapar tydliga former skapas samtidigt tydliga frihetsutrymmen. Här blir vi effektiva på riktigt! Här spelar vi tillsammans, som ett lag.  Samspelet äger alltid rum i mellanrummet. Var annars?

Det strikt odlade och det fritt växande. Det beigefärgade mellanrummet genomsyrar bägge kulturerna.

Sånger & betraktelser
Vistexter
Uppfriskande visor, en bok

100 texter med ackord. Varsågod!

Böcker
Tor Våge – kort om mig och min verksamhet

I grunden är jag pedagog, musiker, författare och underhållare. Sedan jag startade min firma 1996 har jag mött ca 500 organisationer, stora som små. Genom åren har det blivit över 1400 uppdrag runt om i landet. Alla dessa möten är min mest värdefulla utbildning. Själva produkten är skräddarsydda musikaliska föreställningar kopplade till specifika teman såsom samverkan, hälsa/livsstil, kreativitet, lärande och värderingar. Under åren har jag utvecklat en rad metaforer. Denna rekvisita kan på ett mycket konkret sätt synliggöra sådant som annars är svårt att få syn på i en organisation (några exempel ser du i den korta filmen ovan). Just här ligger min styrka – att illustrera och synliggöra det svårupptäckta. Och att göra det på ett uppfriskande och glädjefullt sätt.

Jag nås på 070-3780293

Vill du synliggöra mellanrummet - där resultaten tar form? Kontakta mig!

© Copyright I mellanrummet