Det lekfulla mellanrummet

Monica är genuint grundad i sin barnsyn och barns rättigheter, inte minst kopplat till barnkonventionen. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta kring dessa ämnen.

Tillsammans har vi skapat föreställningen ”Det lekfulla mellanrummet”. Här mixar vi vår kunskap och våra erfarenheter med fokus på barnen. Mitt specifika focusområde ligger på den fria leken. Sedan jag började fördjupa mig i lek-begreppet för ca sju år sedan (2015, då jag upptäckte professor Peter Gray) har det blivit tydlig hur central leken är för en människas utveckling på alla plan. Och i förlängningen för hela vårt gemensamma samhällsbygge.  I skrivandets stund har vi endast hunnit med fem uppdrag (pandemin kom maximalt otajmat). Responsen utifrån dessa föreställningar har varit mycket positiv, många aha-upplevelser, polletter som trillat ned och mycket skratt! Hör gärna av er till mig eller till Monica GW Konsult så berättar vi mer.

Mingelmusik - uppfriskande musik i pausen

Tor & David

1993 mötte jag David Ek på lärarhögskolan i Karlstad. Vi blev snabbt en duo med det fyndiga namnet ”Tor & David”. Under studietiden satte vi upp en rad öppna föreställningar, ”Surpriser”. Vi sjösatte även ett par bryggbåtsturnéer på Klarälven samt trampade oss igenom en tandemcykel-turné i Norden. 1996 startade vi våra företag. 1999 formade underhållningen om sig till skräddarsydda föreläsningsshower. Sedan dess har det blivit över 1400 uppdrag runt om i landet.

Uppdragsgivare är alla slags organisationer; myndigheter, kommuner, landsting, universitet, skolor, kyrkor och det mesta inom privat- och idéburen verksamhet.

Sammanhangen är konferenser, utbildningar, kurser, uppstarter etc. Ofta kopplade till olika former av utvecklings- och förändringsarbeten.

Temaområden är värderingar, mångfald, kommunikation, hälsa/livsstil, lärande mm.

Produkten är uppfriskande, skräddarsydda föreläsnings-shower. Det kan handla om flera kortare inspel eller hel- och halvdagars workshops. Stundom ren underhållning.

Syftet är att skapa dynamik och att lyfta helhetsupplevelsen på olika slags event/evenemang. I förlängningen är syftet att öppna upp för goda, konstruktiva möten och samtal – öppna upp för samspel, både på ett inre plan och på ett yttre.

Metoden är att kommunicera via andra ”kanaler” än den rent intellektuella. Humor, musik och andra kulturella grepp öppnar upp våra sinnen och ökar mottagligheten. Upplevelsen står i centrum.

"…Kort sagt så bjöds publiken på en kombination av humor, allvar, musikalitet och medmänskighet som jag trodde dog med Tage Danielsson!…"

”Klara budskap understrukna med hjälp av humor gör att man minns och kan gå tillbaks för reflektion”

© Copyright I mellanrummet